XL NETWORK

Extra Large. Extra Impact. Extra Coverage. 

Med 42 large format ytor i de största, mest trafikerade och pendlartäta städerna är XL Network Oceans premiumpaket för DOOH roadside. 

När resandet med bil ökar för varje år är digitala utomhusannonsering längs vägar och vid välfyllda parkeringar fortfarande platsen att synas på.

Via Oceans handplockade premiumskärmar vid platser med hög trafik och långa uppehållstider, är XL Network det bästa sättet att nå bilister och pendlare.

Ladda med produktblad här: XL Network produktblad


© 2024 - Ocean Sweden