Oceans Media Landscape Survey – Vi samlar just nu in åsikter och tankar om samtid och framtid samt inte minst idéer

Ocean Sverige
March 25, 2020

Vi försöker alltid utvecklas och kalibrera vårt erbjudande så att det möter de behov som finns hos annonsörer och byråer. Det är ett ständigt pågående arbete och en väldigt viktig pusselbit i det är att hämta in åsikter och tankar om samtid och framtid samt inte minst idéer.

Som ett av flera steg i det här arbetet släpps idag där vi i denna första omgång vänder oss till mediebyråledet. Givet effekterna av covid-19 ger vi även utrymme till tankar och funderingar kring detta.