Vi försöker alltid utvecklas och kalibrera vårt erbjudande så att det möter de behov som finns hos annonsörer och byråer. Det är ett ständigt pågående arbete och en väldigt viktig pusselbit i det är att hämta in åsikter och tankar om samtid och framtid samt inte minst idéer.

Som ett av flera steg i det här arbetet släpps idag där vi i denna första omgång vänder oss till mediebyråledet. Givet effekterna av covid-19 ger vi även utrymme till tankar och funderingar kring detta.